• +9 0(541) 306 10 71
  • +9 0(258) 514 20 52
  • info@kimpeks.com.tr - marketing@kiraz.com
Siz Hayal Edin Biz Gerçekleştirelim

AQL 2.5 4 Standartlarımız

Ürün Kategorileri

AQL 2.5 4 Standartlarımız

Örnekleme Metodu:
Kimpeks Tekstil denetimlerini gerçekleştirmek için uluslararası tanınmış kalite kontrol standartlarını kullanır. Örnekleme için geniş çapta kabul kabul görmüş MIL-STD-105E, ABC-STD-105, ISO2859, DIN40.080, BS6001, ve NFK06-021/022 gibi örnekleme methodlarına başvuruyoruz.

Tüm bu metotlar bir parti veya sevkıyattan alınması gereken örnek miktarının net bir şekilde tanımlanmasının avantajlarını sunan istatistiksel ve matematiksel teorilere dayanır. Bu yöntemler ayrıca örnek içindeki izin verilen en fazla hatalı sayısı hakkında bize bilgi verir.
Aksi belirtilmediği takdirde, Kimpeks Tekstil Kalite Kontrol Departmanı II. Seviye Normal Tek Örnekleme Planı'nı kullanır.(MIL-STD 105E metoduna göre). Bu Avrupa'da üretilen ürünler için genellikle yaygın ve gerekli olan standarttır.
Yükleme miktarına bağlı olarak alınması gereken örnek büyüklüğünü bulmak için Tablo-1 ve Tablo-2'yi kullanabilirsiniz. Öncelikle Tablo-1'den denetim yapılacak seviyeyi seçerek Örnek büyüklüğü kod harfini yükleme miktarı satırından öğreniniz. Daha sonra Tablo-2' de kod harfinizin yanına gelen rakam sizin örnek büyüklüğünüzdür.
Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL)
MIL-STD-105E metodu rassal örneklemeye dayalıdır; bu yüzden birkaç hatalı ürün kabul edilebilir olarak hesaba katılır. AQL örnekleme denetiminin amaçlarına hizmet eden, ve proses ortalamasını temsilen tatmin edici olan maksimum kusurlu yüzdesidir. Kritik, majör ve minör hatalar için farklı AQL seviyeleri belirlenebilir. Bu seviyeler üretim başlangıcından önce satıcı ve alıcı arasında kararlaştırılmalıdır.
Müşteri tarafından aksi belirtilmediği takdirde aşağıdaki seviyeler Kimpeks Tekstil Kalite Kontrol Departmanı tarafından uygulanır.

Kritik HataKritik hata kabul edilemez.
Majör HataAQL 2.5
Minör HataAQL 4.0


Açıklamalar: Kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL) örnek denetim metotları uzun çalışmalar ile kesin sonuç verecek şekilde geliştirilmiştir.

Hata Sınıflandırması:
Müşteri kabul edilebilir kalite seviyesi(AQL)ni ve buna bağlı olarak örnek içinde izin verilen maksimum hata sayılarını belirler.
Görsel denetimde karşılaşılan hatalar 3 kategoride sınıflandırılır: "Kritik Hata", "Majör Hata" ve "Minör Hata"

*Kritik Hata: Güvensiz durumlara sebep olabilecek ya da uyulması gereken kuralların ihlaline bağlı hatalar
*Majör Hata: Ürünün kullanılabilirliğini engelleyen veya açık şekilde ürünün görüntüsünü bozan hatalar.
*Minor: Ürünün kullanılabilirliğini engellemeyen ancak tanımlanmış özelliklere (ebat vb.) uymamasından kaynaklanan hatalar.

Üretime başlamadan önce alıcılar minör, majör ve kritik hatalarını denetim şartlarını ve ürün özelliklerini içeren bir kontrol listesi ile açıkça belirtebilirler. Belirtilmediği takdirde Kimpeks Tekstil Kalite Kontrol Departmanı'nın standart ve daha önceden bildirilmiş kriterleri geçerli olur.

Denetçilerimiz:
Tüm denetçilerimiz tam zamanlı çalışan, iyi eğitimli ve deneyimli çalışanlarımızdır.
Ürünlerdeki olası hataları ortaya çıkmak için değişen üretim tekniği bilgileri ile beraber denetim bilgilerini de düzenli olarak güncellerler.
İş üzerindeki tüm kontrolün sağlanmasından sonra doğabilecek müşteri memnuniyetsizliklerinin denetim aşamasında ortaya çıkarılması için çaba sarf ediyoruz. İş ahlakımız ve güvencemiz müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir.
İş üzerindeki tüm kontrolün sağlanmasından sonra doğabilecek müşteri memnuniyetsizliklerinin denetim aşamasında ortaya çıkarılması için çaba sarf ediyoruz. İş ahlakımız ve güvencemiz müşterilerimize en iyi hizmeti vermektir.