• +9 0(541) 306 10 71
  • +9 0(258) 514 20 52
  • info@kimpeks.com.tr - marketing@kiraz.com
Siz Hayal Edin Biz Gerçekleştirelim

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Product Categories

Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Kimpeks Tekstil Gıda Tarım Hayvancılık Maden Enerji Turizm Taşımacılık İnşaat  Sanayi Ve Ticaret A.Ş.Hizmet Binası İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanununun 10. maddesi ile Aydınlatma YükümlülüğününYerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Kimpeks Tekstil Gıda Tarım Hayvancılık Maden Enerji Turizm Taşımacılık İnşaat  Sanayi Ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, teras, arşiv odası ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 22 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Teknoloji Geliştirme birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesiiçin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak veözgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesiveya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veyailgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak, şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle veya noter aracılığıyla Şirketimizin Cumhuriyet Cad. Aşağı Mah. No.40 Yeşilyuva - Acıpayam / DENİZLİ adresine yazılı olarak  teslim/tebliğ  edebilirsiniz  yada üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden veya Kayıtlı elektronik posta(KEP) adresiniz ile şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.